โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   แผนจริยธรรม18.2.pdf ]

: 15 มีนาคม 2021 : Admin 44

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @