โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดการความเสี่ยงและวางระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดการความเสี่ยงและวางระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดการความเสี่ยงและวางระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ  2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   การจัดการความเสี่ยงและวางระบบความเสี่ยง.pdf ]

: 15 มีนาคม 2021 : Admin 127

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @