โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การย้ายสิทธิการเปลี่ยนหน่วยบริการออนไลน์บนแอพลิเคชั่น

การย้ายสิทธิการเปลี่ยนหน่วยบริการออนไลน์บนแอพลิเคชั่น

    การย้ายสิทธิหรือการเปลี่ยนหน่วยบริการออนไลน์บนแอพลิเคชั่นระบบตรวจสอบสิทธิ สามาถดาวน์โหลดคู่มือตามไฟล์ที่แนบมาได้ครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   Register_Mobile.pdf ]

: 30 เมษายน 2021 : Admin 75

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @