โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   eb 4 ข้อ 1.3_บีบอัด_compressed.pdf ]

: 14 มิถุนายน 2021 : Admin 56

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @