โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เลื่อนวันนัดฉีนวัคซีน COVID-19

เลื่อนวันนัดฉีนวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลสิรินธร แจ้ง ขอเลื่อนการนัดฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม และ อุบลพร้อม ในระหว่างวันที่ 8-14 ก.ค. 2564 เลื่อนมาเป็นวันที่ 14 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ]

: 9 กรกฎาคม 2021 : Admin 205

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @