โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ 12  เดือน  ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   EB18.2.pdf ]

: 1 กันยายน 2021 : Admin 50

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @