โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รายงานผล เผยแพร่.pdf ]

: 25 พฤศจิกายน 2021 : Admin 337

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @