โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม  2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   สขร ธค 64 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 30 ธันวาคม 2021 : Admin 38

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @