โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   แผนจริยธรรม 6 เดือนขึ้นเว็บ(17).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 57

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @