โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ข้อกำหนดจริยธรรม จนท ขึ้นเว็บ(2)(5).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 57

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @