โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิรินธร ปี พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิรินธร ปี พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิรินธร  ปี พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ยุทศาสตร์หน่วยงานขึ้นเว็บ(2)(8).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 82

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @