โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ปราบปรามทุจริต ไตรมาส4 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 13 กันยายน 2022 : Admin 103

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @