ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เตือนจิตร พรหมพันธ์
ตำแหน่ง :จพ.พัสดุ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ