ชื่อ - นามสกุล :นายสรรค์ชัย บุญประสาร
ตำแหน่ง :จพ.โสตทัศนศึกษา
หน้าที่หลัก :งานโสตทัศนศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :112
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโสตทัศนศึกษา