ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อรอุมา ผลศิริ
ตำแหน่ง :จพ.การเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :งานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :102
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินและบัญชี