ชื่อ - นามสกุล :นางทัศนีย์ เผ่าภูรี
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :103
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ