ชื่อ - นามสกุล :นายกัญหา นนท์ศิริ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานสวน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสวน