ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิกุล ชินวงษา
ตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค
หน้าที่หลัก :งานซ่อมบำรุง
ที่อยู่ :
Telephone :108
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง