ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธพงษ์ คำสงค์
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
หน้าที่หลัก :งานช่างทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :108
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานช่างทั่วไป