ชื่อ - นามสกุล :นายไกรสร จันทร์ส่อง
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :งานช่างทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานช่างทั่วไป