ชื่อ - นามสกุล :นายสมปอง หงษาวดี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่หลัก :งานเก็บเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เก็บเงิน