ชื่อ - นามสกุล :นายณรงค์ชัย วรรณโคตร
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานจัดการ
หน้าที่หลัก :บริหารกลุ่มงานจัดการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารกลุ่มงานจัดการ