หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ร่วมวิจารย์ร่างประกาศ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดย : admin
อ่าน : 339
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ จะประกวดราคาสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิดส์
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่