หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ผลการประเมินหารปฎิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2
โดย : admin
อ่าน : 332
เสาร์์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ผลการประเมินหารปฎิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยดาวนโหลดไฟล์ที่แนบมาด้านบนครับ