ร่วมลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลสิรินธร ถวายพระพร โรงพยาบาลสิรินธร จ.อุบลราชธานี