โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

    ด้วยโรงพยาบาลสิรินธร มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปดังรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศรับสมัครงาน.pdf ]

: 11 กรกฎาคม 2022 : Admin 893

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @