โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   คุกคามทางเพศตัวใหม่ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 12 กันยายน 2022 : Admin 226

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @