โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม อบรมฟื้นฟูนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม อบรมฟื้นฟูนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม  อบรมฟื้นฟูนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   โครงการจิริยธรรม ไตรมาส 4 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 13 กันยายน 2022 : Admin 211

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @