โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 14 กันยายน 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 14 กันยายน 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2566   รอบ 12  เดือน  (1 ตุลาคม 2565 – 14 กันยายน 2566)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมเงินบำรุงไตร 4 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 15 กันยายน 2023 : Admin 130

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @