โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศเจตนารมณ์คุกคาม.pdf ]

: 27 ธันวาคม 2023 : Admin 139

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @