โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมแผนจริยธรรม.pdf ]

: 26 มีนาคม 2024 : Admin 78

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @