โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 25 มีนาคม 2567)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 25 มีนาคม 2567)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2566 – 25 มีนาคม 2567)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมบำรุงไตร 2.pdf ]

: 26 มีนาคม 2024 : Admin 94

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @