โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Big Cleaning และคัดกรอง COVID-19 ตลาดสดตำบลนิคมฯ

โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับเจ้หน้าที่เทศบาลตำบลนิคมฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมBig Cleaning และคัดกรอง COVID-19 ตลาดสดตำบลนิคมฯ

12 มกราคม 2021 ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @