โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2020 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @