โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ปี 2564

โรงพยาบาลสิรินธรซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ปี 2564 โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

9 เมษายน 2021 โรงพยาบาลสิรินธร


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @