โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

หน่วยงานให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

หน่วยงานให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   หน่วยงานให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่.pdf ]

: 15 มีนาคม 2021 : Admin 44

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @