โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2564.pdf ]

: 15 มีนาคม 2021 : Admin 111

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @