โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านหมอพร้อม

การลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านหมอพร้อม

การลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านหมอพร้อม ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

สามารถทำการจองฉีดวัคซีนเข็มแรก ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 28 มิถุนายน 2564

ผ่านทาง Application หมอพร้อมบนเครื่อโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ]

: 8 พฤษภาคม 2021 : Admin 108

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @