โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถอ่านเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาครับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และวัคซี.pdf ]

: 10 พฤษภาคม 2021 : Admin 87

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @