โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการให้และการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการให้และการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการให้และการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564    ไตรมาส 4

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นเว็บ eb 13 ไตรมาส 4.pdf ]

: 1 กันยายน 2021 : Admin 48

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @