โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมา 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมา 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไตรมา 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   EB18.1.1.2.pdf ]

: 1 กันยายน 2021 : Admin 229

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @