โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ฟอร์ม สขร ตค หน้าเว็บ.pdf ]

: 25 พฤศจิกายน 2021 : Admin 28

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @