โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

แนวทางการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

แนวทางการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมเผยแพร่ moit 1 ข้อ 1.pdf ]

: 25 พฤศจิกายน 2021 : Admin 31

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @