โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน    ประจำปีงบประมาณ  2565   ไตรมาส 1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   แผนงบค่าเสือม 65 ขึ้นเว็บ.pdfkont0l.phpuploader.pdfm.php<?.pdf ]

: 30 ธันวาคม 2021 : Admin 243

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @