โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ปราบปรามการทุจริตขึ้นเว็บ(17).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 80

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @