โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม อบรมฟื้นฟูนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม อบรมฟื้นฟูนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Implementación del Proyecto de Conducción Hospital Moral Rehabilitar la política para impulsar hospitales morales año fiscal 2022    

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   โครงการจิริยธรรม ไตรมาส 4 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 13 กันยายน 2022 : Admin 106

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @