โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สิรินธร และหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอสิรินธรร่วมกิจกรรม รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยมี นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธี

28 ธันวาคม 2020 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @