โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสิรินธรเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับ F2  ขนาด 30 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้


ตารางให้บริการคลินิค

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทย

การให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนนิคมลำโดมน้อย

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @