โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้.pdf ]

: 30 มิถุนายน 2021 : Admin 847

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @