โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจขึ้นเว็บ(2)(13).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 212

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @